Saint Seiya - La bannière

Le staff technique de l'épisode 1 de Saint Seiya : Revis ! Légendaire héros


Scénariste


 • Takao Koyama

Animateurs principaux


 • Michi Himeno
 • Joji Yanase

Animateurs


 • Aiko Kojima
 • Kyoko Kayano
 • Katsuya Nakamura
 • Junko Misho

Décorateur


 • Satsuki Hashimoto

Dessinateurs


 • Minoru Okouchi
 • Mitsue Suda
 • Kazue Kanemaki
 • Masako Matsuhashi

Effets spéciaux


 • Isao Yamamoto

Photographe


 • Toshio Shirai

Edition


 • Yasuhiro Yoshikawa

Enregistrements


 • Isao Hatano

Bruitages


 • Yasuyuki Kono

Sélection musicale


 • Kyono Watanabe

Assistant de direction


 • Akihiko Tomita

Assistant de production


 • Shingo Iwai

Assistant artistique


 • Reiko Kitayama

Dessinateur assistant


 • Takashi Takekasa

Coordinateur de production


 • Miyuki Ikeno

Directeur des décors


 • Tadao Kubota

Directeur de l'animation


 • Shingo Araki

Directeur


 • Kozo Morishita