Saint Seiya - La bannière

Le staff technique de l'épisode 2 de Saint Seiya : Enflammez vous ! Météores de Pégase


Scénariste


 • Takao Koyama

Animateurs principaux


 • Takahiro Lida
 • Tomo Shigeta

Animateurs


 • Yuika Shibayama
 • Soichi Masui
 • Chieko Katano
 • Shinji Ikenoue

Décorateurs


 • Kazuhisa Asai
 • Tai Toutsuji

Dessinateurs


 • Hiroko Yokoyama
 • Hiroyuki Kuraoka
 • Naeko Yamamoto

Effets spéciaux


 • Kiyoshi Ohashi

Photographe


 • Toshio Shirai

Edition


 • Yasuhiro Yoshikawa

Enregistrements


 • Isao Hatano

Bruitages


 • Yasuyuki Kono

Sélection musicale


 • Kyono Watanabe

Assistant de direction


 • Kazumasa Horikawa

Assistant de production


 • Toshiyuki Suzuki

Assistante artistique


 • Reiko Kitayama

Dessinateur assistant


 • Takuya Shirakura

Coordinatrice de production


 • Miyuki Ikeno

Directeur des décors


 • Tadao Kubota

Directeur de l'animation


 • Tetsuro Aoki

Directeur


 • Tomoharu Katumata