Saint Seiya - La bannière

Le staff technique de l'épisode 3 de Saint Seiya : Cygnus ! Le guerrier des plaines glacées


Scénariste


 • Takao Koyama

Animateurs principaux


 • Junji Uesugi
 • Kunihiko Natsume

Animateurs


 • Masato Fukamizu
 • Atsuhiko Hara
 • Sumiyuki Inoue
 • Tesuo Kagawa

Décoratrice


 • Satsuki Hashimoto

Dessinateurs


 • Koichi Tadaka
 • Misako Honda
 • Etsuko Tezuka

Effects spéciaux


 • Matuko Isono

Photographe


 • Toshio Shirai

Edition


 • Yasuhiro Yoshikawa

Enregistrements


 • Isao Hatano

Bruitages


 • Yasuyuki Kono

Sélection musicale


 • Kyono Watanabe

Assistante de direction


 • Kazumi Kureki

Assistant de production


 • Shingo Iwai

Assistante artistique


 • Reiko Kitayama

Dessinateur assistant


 • Shinichi Hoei

Coordinatrice de production


 • Miyuki Ikeno

Directeur des décors


 • Tadao Kubota

Directrice de l'animation


 • Noriko Hasegawa

Directeur


 • Atsutoshi Umezawa