Saint Seiya - La bannière

Le staff technique de l'épisode 30 de Saint Seiya : Brûlant ! Le Cosmos de l'amour


Scénariste


 • Takao Koyama

Animatrice principale


 • Michi Himeno

Animateurs


 • Kyoko Kayano
 • Aiko Kojima
 • Katsuya Nakamura
 • Mieko Matsui

Décorateurs


 • Nenji Okochi
 • Kanae Totsuji

Dessinateurs


 • Koichi Tadaka
 • Kiyomi Murakoshi
 • Hideko Narikawa

Effets spéciaux


 • Matsuko Isono

Photographe


 • Toshio Shirai

Edition


 • Yasuhiro Yoshikawa

Enregistrements


 • Yasuo Tachibana

Bruitages


 • Yasuyuki Kono

Sélection musicale


 • Kyono Watanabe

Assistant de direction


 • Shingo Iwai

Assistante artistique


 • Reiko Kitayama

Dessinateur assistant


 • Shinichi Toyonaga

Coordinatrice de production


 • Miyuki Ikeno

Directeur des décors


 • Tadao Kubota

Directeur de l'animation


 • Shingo Araki

Directeur


 • Shigeyasu Yamauchi