Saint Seiya - La bannière

Le staff technique de l'épisode 29 de Saint Seiya : Enlèvement ! Saori attaquée par l'armée des corbeaux


Scénariste


 • Takao Koyama

Animateurs principaux


 • Tatsuya Furukawa
 • Takeyuki Suzuki

Animateurs


 • Keiji Ito
 • Yoshihiro Tanaka
 • Makoto Takahashi
 • Junichiro Saito

Décorateurs


 • Kazuhisa Asai
 • Satsuki Hashimoto

Dessinateurs


 • Rumiko Suzushiro
 • Takayo Matsui
 • Chie Ogawara

Effets spéciaux


 • Toyohiko Sakakibara

Photographe


 • Seïchi Morishita

Edition


 • Yasuhiro Yoshikawa

Enregistrements


 • Isao Hatano

Bruitages


 • Yasuyuki Kono

Sélection musicale


 • Kyono Watanabe

Assistant de direction


 • Masahiro Toyozumi

Assistant production


 • Shojiro Abe

Assistant artistique


 • Kazuharu Sato

Dessinateur assistant


 • Shinya Iitaka

Coordinatrice de production


 • Miyuki Ikeno

Directeur des décors


 • Tadao Kubota

Directeur de l'animation


 • Mitsuo Shindo

Directeur


 • Susumu Ishizaki