Saint Seiya - La bannière

Le staff technique de l'épisode 6 de Saint Seiya : Phénix ! Le guerrier revenu de l'enfer


Scénariste


 • Takao Koyama

Animateurs principaux


 • Yukihiro Makino
 • Takahiro Iida

Animateurs


 • Yuika Shibayama
 • Shinji Ikenoue
 • Akihiko Nomura
 • Chieko Katano

Décorateurs


 • Kazuhisa Asai
 • Kanae Totsuji

Dessinateurs


 • Koichi Tadaka
 • Miyuki Nakama

Effets spéciaux


 • Matsuko Isono

Photographe


 • Toshio Shirai

Edition


 • Yasuhiro Yoshikawa

Enregistrements


 • Isao Hatano

Bruitages


 • Yasuyuki Kono

Sélection musicale


 • Kyono Watanabe

Assistant de direction


 • Shingo Iwai

Assistant de production


 • Konosuke Uda

Assistante artistique


 • Reiko Kitayama

Dessinateur assistant


 • Shinichi Hoei

Coordinatrice de production


 • Miyuki Ikeno

Directeur des décors


 • Tadao Kubota

Directeur de l'animation


 • Tetsuro Aoki

Directeur


 • Kozo Morishita