Saint Seiya - La bannière

Le staff technique de l'épisode 7 de Saint Seiya : Volée ! L'armure d'Or


Scénariste


 • Takao Koyama

Animateurs principaux


 • Shouji Uesugi
 • Kunihiko Natsume

Animateurs


 • Masato Fukamizu
 • Atsuhiko Hara
 • Sumiyuki Inoue
 • Tetsuo Kagawa

Décorateurs


 • Satsuki Hashimoto
 • Minoru Okouchi

Dessinateurs


 • Yoshitake Suzuki
 • Shinobu Nakamura
 • Keiko Nemoto

Effets spéciaux


 • Noboru Kugo

Photographe


 • Toshio Shirai

Edition


 • Yasuhiro Yoshikawa

Enregistrements


 • Isao Hatano

Bruitages


 • Yasuyuki Kono

Sélection musicale


 • Kyono Watanabe

Assistant de direction


 • Akihiko Tomita

Assistant de production


 • Toshiyuki Suzuki

Assistante artistique


 • Reiko Kitayama

Dessinateur assistant


 • Yoshitake Suzuki

Coordinatrice de production


 • Miyuki Ikeno

Directeur des décors


 • Tadao Kubota

Directeur de l'animation


 • Norio Hasegawa

Directeur


 • Tomoharu Katsumata