Saint Seiya - La bannière

Le staff technique de l'épisode 10 de Saint Seiya : Shiryû en danger ! Le cimetière des armures


Scénariste


 • Takao Koyama

Animateurs principaux


 • Tatsuya Furukawa
 • Kimiko Yamauchi
 • Takeyuki Suzuki

Animateurs


 • Makoto Takahashi
 • Yoshihiro Tanaka
 • Keiji Ito

Décorateurs


 • Nenji Okochi
 • Kanae Totsuji

Dessinateurs


 • Harumi Tanizu
 • Yumiko Kawaguchi

Effets spéciaux


 • Shiro Maekawa

Photographe


 • Seïchi Morishita

Edition


 • Yasuhiro Yoshikawa

Enregistrements


 • Isao Hatano

Bruitages


 • Yasuyuki Kono

Sélection musicale


 • Kyono Watanabe

Assistant de direction


 • Shojiro Abe

Assistante artistique


 • Reiko Kitayama

Dessinateur assistant


 • Minoru Ueno

Coordinatrice de production


 • Miyuki Ikeno

Directeur des décors


 • Tadao Kubota

Directeur de l'animation


 • Mitsuo Shindo

Directeur


 • Susumu Ishizaki